List of Individual Members


Name Place
Dr. A.Vamshi Krishna Reddy Telangana
Amit Kumar Chandra Gupta Delhi
Amit Seymour Delhi
Dr. Amitanshu Patnaik Delhi
Bhanwar Singh Telangana
Lt Col Arjun Sampath Karnataka
Easwaran S Tamil Nadu
Ganeshan Gopalan Telangana
G.C.S.Gaur Uttarakhand
G.V. D'Souza Maharashtra
Iyyappan. E Tamil Nadu
Jahid Theba Gujarat
Dr. Jitendra Kumar Bajpay Uttar Pradesh
Joy Anna Yelati Telangana
K D Sood Haryana
Manne Gopaiah Telangana
Manpreet Sukhija New Delhi
M K Sanabada Odisha
Munjurul Hasan Molla West Bengal
Col. M. L. Shanbhag  
Panchal Navin Kanjibhai Gujarat
P K Parida Odisha
Ramakrishna Reddy Telangana
Rajesh Basoju Telangana
Sarruf Karnataka
Sai Krishna Telangana
Saurabh Arora Delhi
Simant Kumar Bihar
Swati Tiwari Madhya Pradesh (MP)
Dr.V.Balaji Tamil Nadu
Vidya Sagar Sahu Madhya Pradesh